Pertandingan Pasukan Keselamatan Kejiranan Petaling Jaya

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

Majlis mempelawa semua Persatuan Penduduk (RA), Rukun Tetangga (RT), Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) di kawasan pentadbiran Petaling Jaya yang layak dan memenuhi syarat/kriteria yang ditetapkan untuk membuat permohonan pertandingan PKKPJ terbaik mulai 21 Mei 2024 sehingga 14 Jun 2024.

Bagi memuat turun Borang Penyertaan dan Kriteria Pemarkahan sila imbas QR Code telah disediakan.

Source:MBPJ FB

Leave a Reply

Stay Connected
Latest News