Bantuan Rumah Perlindungan 2024

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Bantuan Rumah Perlindungan merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Selangor bertujuan untuk menjalin kerjasama dan membantu serta menambahbaik rumah perlindungan bagi memberi perlindungan kepada golongan wanita dan kanak-kanak yang terlibat dengan isu keganasan rumah tangga dan keganasan berasaskan gender yang dilaksanakan di bawah kendalian Wanita Berdaya Selangor (WBS).

Objektif bantuan ini adalah:

• Sebagai sebuah inisiatif dari Kerajaan Negeri dalam menyantuni pemandiri melalui pemberian peruntukan kepada rumah-rumah perlindungan sedia ada untuk menambahbaik fasiliti atau perkhidmatan yang berkaitan;

• Memberi perlindungan sementara yang berkualiti kepada pemandiri keganasan rumah tangga daripada pendera; dan

• Membina rangkaian kerjasama untuk meneroka pilihan yang lebih luas kepada pemandiri.

Untuk keterangan lanjut, sila layari laman sesawang WBS di : https://www.wbselangor.com.my/geran-rumah-perlindungan-wbs/

Tarikh Tutup Permohonan: 31 Julai 2024

Source:Wanita Berdaya Selangor FB

Leave a Reply

Stay Connected
Latest News